รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ขยายทีมสร้างรายได้ไม่จำกัด ด้วยแผนการตลาด MGM

รายได้จากแผนการตลาด MGM คืออะไร ???

แผนการตลาด MGM ย่อมาจาก Member Get Member เป็นแผนการตลาดที่ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกระดับชั้นสมาชิกสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเสมือนการขายอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาเทียบเท่าตัวแทน / นายหน้า หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งจะขออธิบายรายได้ของแผนการตลาด MGM ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้

แผนการตลาด MGM แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางของรายได้

1. รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับสมาชิกที่สามารถสร้างรายได้จาก ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับสมาชิกที่จะได้รับค่าตำแหน่งสายงาน จะเริ่มจากสมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป คือ ต้องมีบัตรนายหน้าประกันภัยเท่านั้น ซึ่งค่าตำแหน่งสายงานของแต่ละระดับสมาชิกจะได้ไม่เท่ากัน ซึ่งในปัจจุบันระดับชั้นสมาชิกมีทั้งหมด 10 ระดับชั้น ตามรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ขออธิบายโครงสร้างค่าตำแหน่งสมาชิก ดังนี้

ระดับ 6 (Member) – สมาชิก (ค่าตำแหน่ง 0%)

จากรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับ 5 Am. – หัวหน้าขยายงาน (ค่าตำแหน่ง 3%)

จากรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับ 4 Dm. – ผู้จัดการขยายงาน (ค่าตำแหน่ง 4%)

จากรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับ 3 Grd. – ผู้อำนวยการบริหาร (ค่าตำแหน่ง 5%)

จากรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับ 2 Egrd. – ผู้อำนวยการอาวุโส (ค่าตำแหน่ง 5.5%)

จากรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับ 1 VP. – รองกรรมการฝ่ายบริหาร (ค่าตำแหน่ง 6%)

จากรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ถ้าสมาชิก หรือทีมสมามชิก มีการซื้อสินค้าประกันภัยในทุก ๆ ปี คุณจะได้รับรายได้ค่าตำแหน่งสายงาน จากยอดเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งหมด ทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านตลอดไป ซึ่งถือว่าเป็นรายได้แบบ Passive Income 100% อย่างแท้จริง ถ้าท่านยิ่งมีสมาชิกติดตัวมากรายได้ก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อย ๆ สามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด

รายได้ค่าแนะนำ และรายได้ค่าตำแหน่งสายงาน จะคิดจากเบี้ยประกันภัยสุทธิรวม จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ของคุณทุกวันที่ 10 ของเดือน

ตัวอย่างรายได้ค่าแนะนำ และค่าตำแหน่งสายงาน

สมาชิกระดับ 6 – Member (ค่าแนะนำ 1%, ค่าตำแหน่ง 0%)

จากรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

สมาชิกระดับ 5 – Am. มีบัตรนายหน้า (ค่าแนะนำ 1%, ค่าตำแหน่ง 3%)

จากรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

สมาชิกระดับ 4 – Dm. มีบัตรนายหน้า (ค่าแนะนำ 1%, ค่าตำแหน่ง 4%)

จากรูปด้านล่าง

รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน