รายได้จากการขายเอง

ขายได้มากกว่า 30 บริษัทประกันภัย ขายมากได้มาก

รายได้จากการขายเอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ขายสินค้าประกันภัย โดยไม่แนะนำให้สมัครสมาชิก

 • ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามความเหมาะสม
  รายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้ค่าคอมมิชชั่น

2. ขายสินค้าประกันภัย โดยแนะนำสมัครสมาชิก (แผนการตลาด MGM)

 • ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามมาตรฐานของสมาชิกระดับ 6
  รายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้จากแผนการตลาด MGM

สมาชิกระดับ 6 (Member) ไม่มีบัตรนายหน้า

 • ไม่สามารถส่งงานเข้าโค๊ดตัวเองได้ ต้องส่งงานเข้าโค๊ดผู้แนะนำที่มีบัตรนายหน้าเท่านั้น
 • ไม่สามารถสะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับตำแหน่งได้

รายได้จากการขายเอง

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 6

12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 0% (ค่าตำแหน่ง) = 12% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

จากรูปด้านล่าง

รายได้จากการขายเอง

สมาชิกระดับ 1 – 5 (Business Member) มีบัตรนายหน้า

สะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับได้

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 5

12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 3% (ค่าตำแหน่ง) = 15% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

จากรูปด้านล่าง

รายได้จากการขายเอง

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 4

12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 4% (ค่าตำแหน่ง) = 16% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

จากรูปด้านล่าง

รายได้จากการขายเอง

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 3

12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 5% (ค่าตำแหน่ง) = 17% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

จากรูปด้านล่าง

รายได้จากการขายเอง

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 2

12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 6% (ค่าตำแหน่ง) = 18% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

จากรูปด้านล่าง

รายได้จากการขายเอง

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 1

12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 7% (ค่าตำแหน่ง) = 19% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

จากรูปด้านล่าง

รายได้จากการขายเอง

ตัวอย่าง เอกสารส่วนลดมาตรฐาน % ของสมาชิกระดับ 6 (Member)

 • ส่วนลดมาตรฐาน % แต่ละบริษัทประกันภัยไม่เท่ากัน และมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ เดือน
 • ส่วนลดมาตรฐาน % มีเปลี่ยนแปลงทุก ๆ เดือน ขอเอกสารได้จากผู้แนะนำ หรือเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์

รายได้จากการขายเอง

ตัวอย่าง ตารางค่าตำแหน่ง % ของสมาชิกระดับ 1 – 5 (Business Member)

 • ค่าตำแหน่ง % ในแต่ละเดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท

รายได้จากการขายเอง